Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (1998) Collections management eller samlingsforvaltning Abstract   PDF (Danish)
Maiken Hansen
 
No 2 (2012) Förord Abstract   PDF (Swedish)
Brita Brenna, Eva Silvén, Marit Anne Hauan
 
No 1 (2005) Fra Altes Museum til ARoS - tur/retur. En motivisk analyse af ARoS, Aarhus Kunstmuseum som museumsarkitektur Abstract   PDF (Danish)
Simon Pedersen
 
No 1 (2005) Cornelis Norbertus Gijsbrechts og Kunstkammerets Perspectiv Kammer Abstract   PDF (Danish)
Eva de la Fuente
 
No 1 (2005) Kunsten å revitalisere gjenstanden som fascinasjonsobjekt Abstract   PDF (Norwegian)
Kristine Orestad Sørgaard
 
No 1 (2005) Industrisamfundets kulturhistoriske betydning Abstract   PDF (Danish)
Lars K. Christensen
 
No 1 (2005) De gode gamle dage genoplivet: Frilandsmuseerne og spillet om fortiden Abstract   PDF (Danish)
Mads Daugbjerg
 
No 1 (2005) Kulturarvets lust och last En nordisk konferens om kulturhistorisk musei- och utställningskritik, Umeå universitet, 16.-18.3., 2005 Abstract   PDF (Danish)
Hans Dam Christensen
 
No 1 (2004) Museologi och krishantering Abstract   PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren
 
No 1 (2005) Staffan Nilsson, Erik Hofrén, Maths Isacson (red.), ... det frö ur vilket kunskap växer. Arbetsvandringar i kulturlandskapet. En vänbok till Örjan Hamrin 2004 Abstract   PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren
 
No 1 (2005) Solveig Sjöberg-Pietarinen, Museer ger mening - Friluftsmuseerna Klosterbacken och Amuri som representationer Abstract   PDF (Swedish)
Janne Vilkuna
 
No 1 (2005) Hammarlund-Larsson, C., Nilsson, B. G., Silvén, E. Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentasjon och forskning Abstract   PDF (Norwegian)
Odd Arne Berkaak
 
No 1 (2005) Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder. En idéhistorisk bakgrund och analys. Skrifter från Forskningsprogrammet Landskapet Som Arena Abstract   PDF (Swedish)
Jarl Nordbladh
 
No 2 (2004) Følelser, ting og museologi Abstract   PDF (Danish)
Ole Strandgaard
 
No 2 (2002) Nefertiti längtar hem Abstract   PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren
 
No 2 (2003) Artiklar om begreppet kulturarv i tidigare nummer av Nordisk Museologi Abstract   PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren
 
No 1 (2004) Philipp Blom, To have and to hold. An Intimate History of Collectors and Collecting Abstract   PDF (Danish)
Line Hjorth
 
No 1 (2004) Exhibitions! The nature of exhibitions, What are they and could they be better? The Swedish travelling exhibitions experience Abstract   PDF (Swedish)
Kerstin Smeds
 
No 1 (2004) Arthur Asa Berger (red.), The Postmodern Presence Abstract   PDF (Swedish)
Erik Hofrén
 
No 1 (2004) Lennart Palmqvist (red.), Minnets miljöer. Rapport från de museivetenskapliga dagarna 21–22 november 2002 Abstract   PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren
 
No 1 (2004) Collections passion – om samlares lidelse Abstract   PDF (Swedish)
Jaques Hainard
 
No 1 (2004) Museologisk poesi Abstract   PDF (Swedish)
Nils-Göran Hökby
 
No 2 (2003) Om kulturminnets lätthet och tyngd Abstract   PDF (Swedish)
Per-Uno Ågren
 
No 2 (2004) En performativ museologi Abstract   PDF (Swedish)
Eva Silvén
 
No 2 (2004) Et museum i det høye Nord – tilbakeblikk på Västerbottens Museums internasjonale betydning Abstract   PDF (Norwegian)
Marc Maure
 
1 - 25 of 778 Items > >> 


ISSN: 2002-0503