Journal Sponsorship

Publisher

NorDiNa utgis av Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen (Naturfagsenteret), Universitetet i Oslo i samarbeid med Stockholms universitet.

P.O.Box 1106, Blindern, 0317 Oslo, Norway

 

 

University of Oslo LibraryISSN: 1894-1257