Vol 12, No 2 (2016)

Table of Contents

Editorial NorDiNa 2/2016 PDF
Are Turmo, Carl-Johan A. Rundgren 119-120

Articles

Norwegian early childhood teachers' stated use of subject-related activities with children, and their focus on science, technology, environmental issues and sustainability PDF
Barbara Maria Sageidet 121-139
Naturmöten och källsortering - En kvantitativ studie om lärande för hållbar utveckling i förskolan PDF
Eva Ärlemalm-Hagsér, Bodil Sundberg 140-156
Augmented Reality in science education–affordances for student learning PDF
Birgitte Lund Nielsen, Harald Brandt, Håkon Swensen 157-174
Features and Functions of Scientific Language(s) in TIMSS 2011 PDF
Tomas Persson, Åsa af Geijerstam, Caroline Liberg 176-196
Blivande lärares uppfattningar och förståelse av baskunskap i ekologi i Danmark, Finland och Sverige PDF
Irmeli Elisabeth Palmberg, Gunnar Jonsson, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula 197-217
Nanoteknik och riskbedömning som nytt kunskapsinnehåll i gymnasiets naturvetenskapliga kurser – en designstudie PDF
Margareta Enghag, Linda Schenk 218-234

Curriculum development, projects and networks

Science verbs as a tool for investigating scientific phenomena – a pedagogical idea emerging from practitioner-researcher collaboration PDF
Sofie Areljung 235-245

Recent dissertations

Recent dissertations PDF
Torunn Aanesland Strømme 246

Conferences

NFSUN Conference PDF
  175


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1894-1257