Vol 13, No 1 (2017)

Table of Contents

Editorial NorDiNa 1/2017 PDF
Are Turmo, Carl-Johan Rundgren 1-2

Articles

”Alla gör fel!” – Hinder för lärares bedömning av elevers praktiska förmågor under ett nationellt prov PDF
Per Sund, Louise Sund 3-16
Semantiska vågor – elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal PDF
Pia Nygård Larsson, Anders Jakobsson 17-35
Verkliga vardagssammanhang i årskurs 4 eller kontextlös kunskap i årskurs 8? Everyday life context in grade 4 or knowledge without context in grade 8 PDF
Magnus Oskarsson, Nina Eliasson, Karl Göran Karlsson 36-51
Vocational students’ meaning-making in school science – negotiating authenticity through multimodal mobile learning PDF
Mette Nordby, Erik Knain, Guðrún Jónsdóttir 52-65
Åtte naturfaglæreres forståelse av og erfaringer med utforskende arbeidsmåter og Forskerspiren ni år etter innføring av den norske nasjonale læreplanen Kunnskapsløftet (LK-06). PDF
Kåre Haugan, Sigrid Gutvik Korssjøen, Kjerstin Skarpnes 66-80
Lärares uppfattningar av undervisning och naturvetenskap som innehåll i förskolans verksamhet PDF
Laila Gustavsson, Susanne Thulin 81-96

Curriculum development, projects and networks

Quality of Kindergarten Teacher Training in regard to Science: a Joint Nordic Approach PDF
Merete Økland Sortland, Tarja Irene Tikkanen, Marianne Presthus Heggen, Kari Holter, Guri Langholm, Stig Broström, Karen Bollingberg, Birgitte Damgaard, Thorleif Frøkjær, Laila Gustavsson, Sigve Ladstein, Kari Grutle Nappen, Kristín Norðdahl, Heidi Harju-Luukkainen, Eva Staffans, Susanne Thulin 97-111

Recent dissertations

Från förståelse till agerande. niondeklassares och geografilärares syn på klimatförändringen och undervisningen om klimatförändringen PDF
Mikaela Hermans 112
Open inquiry in science classrooms: exploring and developing teachers' practices in upper secondary school PDF
Birgitte Bjønness 113


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 1894-1257