Tidsskriftets sponsorer

Andre støttespillere

Prismet støttes av Norges Forskningsråd. I tillegg støtter noen utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og enkeltpersoner utgivelsen av Prismet med mindre summer.ISSN: 2535-311X