Læreres profesjonsetikk i fokus

Espen Schjetne, Hilde Afdal, Nina Johannesen, Trine Anker, Geir Afdal

Sammendrag


Lærere og ledere i barnehage og skole har talt. Profesjonsetikk er særdeles viktig, og følgende begrunnelser blir gitt. For det først er profesjonsetikken viktig for å utvikle profesjonell refleksjon, for det andre for å begrunne profesjonelle handlinger, og sist, men ikke minst, for ansvarliggjøring i det offentlige rom.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.4502

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.