Fritaksrett og presiseringer om religionsundervisning også i videregående opplæring?

Bengt-Ove Andreassen

Sammendrag


Denne refleksjonsartikkelen reiser spørsmålet om opplæringslovens kapittel om videregående opplæring trenger en paragraf om fritaksrett, samt presiseringer om religionsundervisningen, slik det finnes for grunnskolen. Artikkelen presenterer noen refleksjoner over dette, og diskuterer med henvisning til endringer i lovverket for grunnskolen som har kommet som et resultat av debatt og kritikk av KRL-faget.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.4666

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.