Trosopplæring og gudstjenester. Menighetsutvikling i dybde og bredde

Heid Leganger-Krogstad

Sammendrag


Artikkelen gir et empirisk eksempel på at gudstjenester synes å utformes på to ulike måter for å nå to ulike grupper i menigheten: for å gi voksenmenigheten utvikling i dybden mot større åndelig modenhet og innover mot gudstjenestefellesskapet og for å passe inviterte mål­grupper for å nå bredden av kirkemedlemmene. Integreringen av trosopplæringen i gudstjenestene er ikke uprob­lematisk i praksis. Spørsmålene som reises i denne artikkelen er hvordan gudstjenesten inngår i menighetens strategi for utvikling og hvordan menighetens hovedgudstjeneste utfordres av trosopplæringsreformen

Nøkkelord: gudstjeneste, trosopplæring, bindestreks-gudstjenester, menighetsutvikling  
Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5552

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.