Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til?

Svanhild Refvik

Sammendrag


Artikkelen handler om å etablere et godt samarbeid mellom kirke og skole. Den tematiserer møtepunkter og rutiner, ansvarsfordeling, omfang og erfaringer fra kirke-skolesamarbeid i Frogn Kommune i Akershus

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5554

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.