Bokmeldinger

Margit Bente Steensnes, Olav Hovdelien

Sammendrag


Anmeldelse av:

Kjetil Fretheim, Håkon Lorentzen og Sverre Dag Mogstad. 2016. 
Fellesskap og organisering. Frivillig innsats i kirkens trosopplæring Prismet bok, IKO-Forlaget

Anders Sjöborg & Hans-Georg Ziebertz (eds.) 2017
Religion, Education and Human Rights. Theoretical and Empirical Perspectives. 
Religion and Human Rights 1. Cham, Switzerland: Springer


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5555

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.