Hvordan møte barns religiøse undring og spørsmål i barnehagen?

Silje Aaliya Nilsen

Sammendrag


I Rammeplanen står det at gjennom arbeidet med etikk, religion og filosofi skal personalet i barnehagen utforske og undre seg over eksistensielle, etiske, religiøse, livssynsmessige og filosofiske spørsmål sammen med barna (Kunnskapsdepartementet, 2017,
s. 55). Men hvordan skjer dette egentlig i praksis? Hva er styrkene og svakhetene med de ulike måtene man kan møte barns tro, undring og spørsmål på? I min bacheloroppgave intervjuet jeg barnehagelærere fra tre forskjellige barnehager i Oslo, hvor spørsmålene dreide seg om hvordan de ville møtt barn i ulike situasjoner når det kommer til spørsmål og undring om tro. Jeg intervjuet barnehagelærere fra en kommunal, en kristen og en muslimsk barnehage og vil diskutere svarene jeg fikk fra dem i denne artikkelen.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5841

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.