Ny overordnet del av læreplanen for skolen

Gunnfrid Ljones Øierud, Nina Nordvik, Camilla Stabel Jørgensen, Gunhild Hagesæther, Ann Midttun, Ole Andreas Kvamme, Geir Skeie

Sammendrag1. september 2017 ble det vedtatt ny overordnet del av læreplanen for skolen. Utkastet var på høring våren 2017, og det ble levert mange høringssvar der flere rommet nokså store og omfattende bemerkninger til både form og innhold. Basert på gjennomlesing av en god del høringssvar presenterer vi her noe av det som ble meldt inn i hørings-
runden, med korte betraktninger fra forfatterne om hvordan det ble fulgt opp i den vedtatte planen. Tekstene presenterer noe av det som er nytt og omdiskutert, og gir et innblikk i noe av høringsprosessen. Det handler om elevsyn, inkludering, mangfold, læringssyn, samarbeid med hjemmet, det varslede verdiløftet og de nye tverrfaglige emnene. Innleggene er signert ansatte fra Utdanningsforbundet, NTNU, Det teologiske menighetsfakultetet, Universitetene i Oslo og Stavanger, IKO og NLA Høgskolen.

Den nye planen kalles ikke lenger Generell del av læreplanen, men Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Stilnivået og oppbyggingen er svært annerledes enn i den foregående planen. Denne starter med gjengivelse av formålsparagrafen, er delt inn i kapitlene «Opplæringens verdigrunnlag», «Prinsipper for læring, utvikling og danning» og «Prinsipper for skolens praksis», og de ulike delkapitlene starter med «skolen skal»-formuleringer. Helt nye tema er tre tverrfaglige emner samt profesjonsfellesskap og skoleutvikling.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5842

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.