Ny rammeplan for barne- hagens innhold og oppgaver

Marte Eriksen, Morten Solheim, Karin Hognestad, Marit Bøe, Gunnar Haaland, Berit Bae

Sammendrag


Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1.august. Prosessen mot ny rammeplan startet som en revisjon igangsatt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV), men ble sluttført som en total nyskriving ledet av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Departementets intensjoner med den nye planen var blant annet at barnehagens plikter og oppgaver skulle formuleres tydeligere. De utarbeidet en mer kortfattet plan ved å redusere mengden prosatekst, og justerte den språklige formen i forskriftsretning. Innføring av målformuleringer i tilknytning til barnehagens helhetlige arbeid med omsorg, lek, læring og danning ble videreført fra Halvorsens arbeid med revisjon. Departementet uttrykte også mål om at planen skulle fungere som styringsdokument.
Tekstene som følger viser både tema som ble mye debattert i høringsprosessen, og andre tema som ble viet mindre oppmerksomhet, men som kan være desto viktigere å tematisere i implementeringsfasen. Tekstene handler om ansvar og roller, barnehagelærerens metodefrihet og rommet for skjønnsutøvelse, barnehagens helhetlige tilnærming til det pedagogiske arbeidet, barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens funksjon. Forfatterne er tilknyttet ulike institusjoner.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5850

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.