Bokmeldinger

Svein Sando, Thor-Andre Skrefsrud, Asbjørn Hirsch

Sammendrag


Følgende titler er anmeldt:

Ingeborg Tveter Thoresen (2015)
Barnehagelæreren. Profesjon, politikk og forskning
Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Frédérique Brossard Børhaug & Ingrid Helleve (Red.) 2016.
Interkulturell pedagogikk som motkraft – i en monokulturell praksis.
Bergen: Fagbokforlaget.

Løvlie Schibbye, Anne-Lise og Løvlie, Elisabeth (2017)
Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn.
Oslo: Universitetsforlaget.


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/pri.5856

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.