Prismet

Et religionspedagogisk tidsskrift med artikler i skjæringspunktene pedagogikk, religion og teologi.

Nr 2 (2019): Barnebibler

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF ()

Innholdsfortegnelse

Leder

Den skandinaviske barnebibel. barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel PDF
Louise Heldgaard Bylund, Ingunn Aadland, Marianne Bjelland Kartzow, Gunnar Haaland 83-86

Forskning

«Jeg på min måte, og du på din». Den autonome fortelleren og den kompetente leseren i to nyere skandinaviske barnebibler PDF
Astri Ramsfjell 87-108
Udvandringen fra Egypten er som et 17. majoptog uden bunader og flag. Børnebiblers interaktion med den kulturelle kontekst PDF
Louise Heldgaard Bylund 109-124
Børnebibelen som kulturelt erindringssted mellem kirkekristendom og kulturkristendom PDF
Kasper Bro Larsen 125-140
Kvinna i den kulturelle bibelen. Ein analyse av nyare norske barne- og ungdomsbiblar PDF
Ingunn Aadland 141-159

Refleksjon

Diakonal bibellesning – nødvendig i trosopplæringen PDF
Atle Sommerfeldt 167-176

Praksis

Å formidle bibeltekster gjennom teikning PDF
Hans Johan Sagrusten 161-166

Bokmelding

Bokmeldinger PDF
  177-181


ISSN: 2535-311X