Prismet

Et religionspedagogisk tidsskrift med artikler i skjæringspunktene pedagogikk, religion og teologi.

Call for papers: Vil du bidra i temanummer "Digital religion"? Se mer her.

Nr 1 (2019): Livsmestring

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Livsmestring PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 3-4

Forskning

En anonym minoritet i klasserommet? Kristne elever i skolens religionsfag PDF
Ola Erik Domaas 5-25
Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i religions- og livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt PDF
Levi Geir Eidhamar 27-46

Refleksjon

Hvordan kan vi lære barn å mestre livet? PDF
Anne Greve 47-52
Fragmentering og disharmoni, eller helse og livsmestring? PDF
Guro Hansen Helskog 53-61
Livsmestring i kirke og skole. Å kunne møte livet i gode og onde dager PDF
Kari Jordheim 63-71

Aktuelt

Tove Nicolaisens tre fremstøt PDF
Geir Winje 73-74
Heid Leganger-Krogstad. En vidtfavnende religionsdidaktisk forskningsinnsats PDF
Elisabeth Haakedal 75-78

Bokmelding

Geir Winje (red.), Halldis Breidlid, Lena Lybæk og Ådne Valen-Sendstad. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Cappelen Damm Akademisk, 2017. PDF
  79-80


ISSN: 2535-311X