Finn fram i forfatterregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

A

Aamaas, Åsmund, Høgskolelektor Høgskolen i Telemark
Aas, Per Anders, Dr.art., førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Afdal, Geir
Afdal, Hilde
Akslen, Åsa Nylenna, Høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen
Andreassen, Bengt-Ove, Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet
Andreassen, Bengt-Ove, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø
Andreassen, Bengt-Ove, Ph.D. førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP), UiT – Norges arktiske universitet
Anker, Trine, Det teologiske Menighetsfakultet
Anker, Trine, Førsteamanuensis i religionsvitenskap ved MF
Anker, Trine, Førsteamanuensis og programleder for lektorprogrammet på Det teologiske Menighetsfakultet.
Anker, Trine
Aslanian, Teresa, Førskolelærer og masterstudent i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi VID vitenskapelige høgskole
Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole
Austnaberg, Hans, Professor i praktisk teologi, VID vitenskapelige høgskole

B

Bae, Berit, Professor emerita, Høgskolen i Oslo og Akershus
Birkedal, Erling, Forskar og prosjektleiar, Det teologiske menighetsfakultet
Birkedal, Erling, Forsker og prosjektleder ved Det teologiske menighetsfakultet
Birkedal, Erling, Forsker og prosjektleder, Det teologiske menighetsfakultet
Birkedal, Erling, Forsker og prosjektleder, Det teologiske menighetsfakultet
Bore, Inger, Rådgiver for undervisning og trosopplæring i Tunsberg bispedømme
Botvar, Pål Ketil, Forsker KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Brekke, Øystein, Førsteamanuensis i RLE, Institutt for lærerutdanning og internasjonale studium, OsloMet – storbyuniversitetet.
Bråten, Oddrun, PhD. Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning
Bøe, Marianne, Universitetet i Bergen
Bøe, Marit, Høgskolen i Sørøst-Norge

C

Christiansen, Ingrid Reite, Ph.D, førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Christiansen, Ingrid Reite

D

Dahl, Gina, Statsarkivet i Bergen
Dalevi, Sören, PhD., Universitetslektor i Religionsvetenskap, Karlstads universitet
Dreyer, Annette, Kapellan og prosjektleder for religionsdialog i Ellingsrud og Furuset menighet
Duesund, Knut, Førstelektor Høgskolen i Telemark
Dvergastein, Tore, Kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme

E

Edvardsen, Jo, Master i kirkelig undervisning. Kateket og trosopplæringskoordinator i Fredrikstad
Engen, Hans-Jacob, Lektor ved Bodø voksenopplæring, timelærer ved Nord universitet, enhet for lærerutdanning, kunst og kulturfag
Eriksen, Marte, Barnehagerådgiver ved IKO og masterstudent ved HiVe.
Eriksen, Marte, barnehagerådgiver ved IKO – Kirkelig pedagogisk senter

F

Farstad, Mona Helen, NLA Høgskolen, Bergen
Fjeldstad, Siw, Lektor ved Frogn videregående, master i RLE/Religion og etikk, og styremedlem i Religionslærerforeningen i Norge
Fladberg, Lise, Klinisk pedagog, arbeidet som kateket i 10 år.
Flornes, Kari, 1. amanuensis emerita, RLE-seksjonen, Høgskolen i Bergen
Franck, Olof, Docent i religionsfilosofi, Universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik og viceprefekt ved Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession,
Fuglseth, Kåre, Professor i fagdidaktikk, Fakultet for lærarutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet
Fuglseth, Kåre, Professor i fagdidaktikk, Nord universitet
Fuglseth, Kåre Sigvald, Professor i fagdidaktikk ved Nord Universitet

G

Gjesdal, Solveig, Leder i Acta Oppland
Gustavsson, Caroline, Lektor i religionspedagogik vid Teologiska Högskolan Stockholm

H

Haaland, Gunnar, Førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning, HiOA
Hagesæther, Gunhild, Professor em. i pedagogikk NLA Høgskolen.
Hake, Hanna Barth, Daglig leder, Kirkelig dialogsenter i Oslo
Hammer, Aina, Universitetslektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet
Hammer, Aina, Universitetslektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet ,
Hatlebrekke, Kristin, Førstelektor i religionsdidaktikk, Høgskulen i Volda
Haugen, Hans Morten, Cand.polit, lektor, dr.jur, Professor i internasjonal diakoni ved VID, vitenskapelige høgskole
Hellemo, Geir, Tidligere professor i kirkehistorie ved Det teologiske fakultet og rektor ved Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo.
Hidle, Kari-Mette Walmann, Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid / Institutt for naturvitenskap, Universitetet i Agder
Hirsch, Asbjørn, Dronning Mauds Minne Høgskole
Hirsch, Asbjørn, Førsteamanuensis emeritus ved Dronning Mauds Minne, nå timelærer i menighetspedagogikk og mentor i trosopplæring (Norge)
Hirsch, Asbjørn
Hjelde, Sigurd, Prof. em., Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Hodne, Hans, Førstelektor ved Institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder.
Hognestad, Karin, Høgskolen i Sørøst-Norge
Hovdelien, Olav, Førsteamanuensis i religion, livssyn og etikk, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for barnehagelærerutdanning
Hovdelien, Olav, Professor i religionsdidaktikk, Høgskolen i Oslo og Akershus (Norge)
Hovdelien, Olav, Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for barnehagelærerutdanning,
Hovdenak, Sylvi Stenersen, Professor i pedagogikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo, professor II Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet.
Håberg, Liv Ingrid Aske, Førsteamanuensis, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Høgskulen i Volda
Høeg, Ida Marie, Ph.D, forsker KIFO, Stiftelsen kirkeforskning
Høstmælingen, Njål, Direktør ved International Law and Policy Institute (ILPI)

I

Ims, Steinar, Prest og daglig leder, Kirkelig dialogsenter.

J

Jenseg, Kari, Menighetspedagog Kråkerøy menighet.
Jensen, Roger, Dr. theol., daglig leder for Pilegrimssenter Oslo
Jensen, Roger, Dr. theol., daglig leder for Pilegrimssenter Oslo. (Norge)
Jensen, Roger
Johannesen, Nina
Johnsen, Elisabeth Tveito, Førsteamanuensis i religionspedagogikk/praktisk teologi. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Johnsen, Elisabeth Tveito, PhD, førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar, Universitetet i Oslo.
Jæger-Lian, Rune, Sognediakon i Tjøme/Hvasser menighet
Jørgensen, Camilla Stabel, Førsteamanuensis i KRLE ved Institutt for lærerutdanning, SU, NTNU
Jørgensen, Camilla Stabel, Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU
Jørgensen, Camilla Stabel, Ph.D, 1. amanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, 7004 Trondheim.
Jørgensen, Iselin, Dialogprest, Kirkelig dialogsenter i Oslo

K

Kardemark, Wilhelm, Göteborgs universitet
Kjørven, Ole Kolbjørn, Førsteamanuensis i religionsdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark
Kleive, Hildegunn Valen, Høgskulen i Volda
Krogstad, Kari, Høgskolelektor i religion, livssyn og etikk ved Institutt for lærerutdanningsfag, Høgskolen i Telemark
Krupka, Bernd, Førsteamanuensis i religionspedagogikk, Kirkelig utdanningssenter i nord
Krupka, Bernd, Førsteamanuensis i religionspedagogikk, Kirkelig utdanningssenter nord
Kvalvaag, Robert, førstelektor i RLE ved OsloMet - Storbyuniversitetet
Kvamme, Ole Andreas, Stipendiat i etikkdidaktikk, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
Kveset, Torleif, Lærerstudent ved Høgskolen i Hedmark

L

Leganger-Krogstad, Heid, Professor i religionspedagogikk ved Det teologiske menighetsfakultet
Leganger-Krogstad, Heid, Professor i religionspedagogikk, Det teologiske menighetsfakultet
Leganger-Krogstad, Heid, Professor i religionspedagogikk, Det teologiske menighetsfakultet Oslo.
Lerheim, Birgitte, Førsteamanuensis, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Lerheim, Birgitte, Ph.D, førsteamanuensis i religionspedagogikk og kirkelig undervisning, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Lerheim, Birgitte, Ph.D, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet, UiO.
Lid, Inger Marie
Lied, Sidsel, Ph.D, prof. emerita i religionsdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark
Lied, Sidsel, Ph.D, prof. emerita i religionsdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark.
Liodden, Runar, Kapellan i Modum menighet
Ljones, Gunnfrid Øierud
Lomsdalen, Christian, Metis videregående skole
Lövgren, Johan, Prest og lærer ved Grenland folkehøgskole. Prosjektansatt ved Noregs Kristelege Folkehøgskolelag. Tilsluttet ph.d.-programmet ved Det teologiske Menighetsfakultet.

M

Madsen, Helle Krogh, Teolog, præst og daglig leder af Folkekirkens Skoletjeneste i København-Frederiksberg.
Markeng, Synnøve, Lærerstudent ved Høgskolen i Hedmark
Meyer, Karlo, Dr. theol. habil., MPhil, professor ved University of Saarland.
Midttun, Ann, Avdelingsleder, Avdeling for religion og pedagogikk, Det teologiske menighetsfakultetet
Moberg, Jessica, Göteborgs universitet
Mogstad, Sverre Dag, Professor i religionspedagogikk ved Det teologiske menighetsfakultet

N

Nese, Kristin Vold, Kantor og korskoleleder,
Nicolaisen, Tove, Ph.D, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Nicolaisen, Tove, Professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, RLE-seksjonen
Nilsen, Silje Aaliya, Barnehagelærer
Nordvik, Nina, Seniorrådgiver i Utdanningsforbundet

O

Olsen, Torjer A., Førsteamanuensis, Senter for samiske studier, UiT – Norges arktiske universitet
Opsal, Reidun Rindal, Lektor ved Sunde skole, Stavanger
Opsal, Reidun Rindal, Lærer i grunnskolen i Stavanger

P

Preminger, Natalie, Jødisk veivisere skoleåret 2016/17

R

Refvik, Svanhild, Trosopplæringsleder for barn 0-12 år, Drøbak og Frogn menighet
Regev, Yuval, Jødisk veivisere skoleåret 2016/17
Ringøen, Elisabeth Lundevold, Trosopplærer i Tjøme/Hvasser menighet
Rong, Marit, PhD, førsteamanuensis i RLE v/Høgskolen i Bergen
Rosland, Kristine Toft, Stipendiat Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo

S

Sagberg, Sturla, Professor i RLE, Dronning Mauds Minne Høgskole,
Sagberg, Sturla
Sando, Svein, Førsteamanuensis Dronning Mauds Minne Høgskole
Sando, Svein, Førsteamanuensis Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Schanke, Åge, Universitetslektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet
Schanke, Åge, Universitetslektor ved OsloMet – Storbyuniversitetet
Schjetne, Espen
Schuerhoff, Carsten, Kapellan i Østre Aker og Haugerud menighet
Skeie, Geir, Professor i religionsdidaktikk ved Universitetet i Stavanger og Stockholms Universitet
Skeie, Geir, Professor i religionsdidaktikk ved Universitetet i Stavanger og Stockholms universitet (Norge)
Skeie, Geir, Professor ved Universitetet i Stavanger og Stockholms universitet.
Skeie, Geir, professor i religionsdidaktikk ved Universitetet i Stavanger og Stockholms Universitet
Skjoldli, Jane, Universitetet i Bergen
Skoglund, Ruth Ingrid
Skrefsrud, Thor-Andre, Professor ved Høgskolen i Innlandet
Snoek, Lina Engelstad, Frogn videregående skole
Solheim, Morten, Seniorrådgiver i Utdanningsforbundet
Steensnes, Margit Bente, Trosopplæringsleder i Bøler menighet
Stubø, Ingebjørg, Førsteamanuensis i RLE ved Høgskolen i Hedmark
Stubø, Ingebjørg, Førsteamanuensis i RLE ved Høgskolen i Hedmark.
Svalfors, Ulrika, Pedagogisk utvecklare ved Uppsala universitet
Svensson, Sidsel Leth, Lærer og medarbejder ved Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge
Sæle, Ove Olsen, 1.lektor i kroppsøving og lektor i kristendom (cand. philol.) NLA Høgskolen, avdeling Bergen
Søvik, Atle Ottesen, Professor i systematisk teologi, Det teologiske menighetsfakultet

T

Thomas, Anddrew, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold
Thomas, Andrew, Førsteamanuensis i Religion, Livssyn og Etikk på Høgskolen i Østfold og fagleder på Malakoff videregående skole.
Thomas, Andrew, Førsteamanuensis ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold
Thoresen, Ingeborg Tveter, Tidl. rektor og førstelektor ved Høgskolen i Vestfold.
Toft, Audun, Det teologiske menighetsfakultet
Toft, Audun, Høgskolelektor Høgskolen i Nesna. (Norge)
Trysnes, Irene, Førsteamanuensis fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Agder

U

Undheim, Sissel, Universitetet i Bergen

W

Wagle, Finn
Winje, Geir, Dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge
Winje, Geir, Dosent, Høgskolen i Sørøst-Norge (Norge)
Winje, Geir, Førstelektor, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Pb 235, 3603 Kongsberg
Winther, Ole, Cand.theol., sokneprest i Snåsa

f

fellah, Laila, Barnehagelærer i Grorud bydel i Oslo.

v

van der Hagen, Tormod, Prest, kateket og undervisningsrådgiver i Borg bispedømme
von der Lippe, Marie, Førsteamanuensis i religionsdidaktikk Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen
von der Lippe, Marie, Førsteamanuensis i religionsvitenskap, Universitet i Bergen
von der Lippe, Marie, Universitetet i Bergen

Ø

Øierud, Gunnfrid Ljones, IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Øierud, Gunnfrid Ljones, Rådgiver IKO - Kirkelig pedagogisk senter (Norge)
Øierud, Gunnfrid Ljones, Rådgiver, IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Øierud, Gunnfrid Ljones, Rådgiver, IKO-Kirkelig pedagogisk senter
Øierud, Gunnfrid Ljones
Øierud, Guunfrid Ljones, Rådgiver ved IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Øystese, Rune, 1.lektor ved NLA Høgskolen
Øystese, Rune

    


ISSN: 2535-311X