Forfatterdetaljer

Midttun, Ann, Avdelingsleder, Avdeling for religion og pedagogikk, Det teologiske menighetsfakultetet, NorgeISSN: 2535-311X