Forfatterdetaljer

Jørgensen, Camilla Stabel, Ph.D, 1. amanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, 7004 Trondheim.

  • Nr 2 (2014): Religion i skolen - Forskning
    Endringer i forståelsen av dannelse i skolens religions- og livssynsfag Om noen utfordringer til faget i juridiske og pedagogiske/didaktiske tekster og hvordan skriving kan være med på å løse dem
    Sammendrag  PDF


ISSN: 2535-311X