Forfatterdetaljer

Leganger-Krogstad, Heid, Professor i religionspedagogikk ved Det teologiske menighetsfakultet, NorgeISSN: 2535-311X