Forfatterdetaljer

Høeg, Ida Marie, Ph.D, forsker KIFO, Stiftelsen kirkeforskning, NorgeISSN: 2535-311X