Forfatterdetaljer

Franck, Olof, Docent i religionsfilosofi, Universitetslektor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik og viceprefekt ved Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession,, SverigeISSN: 2535-311X