Sakprosa

- et tidsskrift for nordisk sakprosaforskning

Tidsskriftet Sakprosa er et nordisk akademisk forum for forskning og debatt om sakprosa, hvor den faglige kvaliteten sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Sakprosa ønsker å ha en bred spennvidde, ikke bare tematisk, men også med tanke på metode og perspektiv. Tidsskriftet tar derfor imot bidrag fra alle forskere og studenter, uansett fagbakgrunn, som har en særlig interesse for sakprosateksters struktur og funksjon og som ønsker å utforske det mangfoldige sakprosauniverset.

 

Sakprosa er et Open Access-tidsskrift hvor artiklene ligger fritt tilgjengelig på internett – gratis å laste ned og lese for alle interesserte.

Tidsskriftet har som mål å bli Nordens viktigste faglige forum for sakprosaforskning.

Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Vol 7, Nr 2 (2015)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Klarspråk och klarspråksarbete – ett tema i tiden PDF
Andreas Nord, Catharina Nyström Höög, Johan L. Tønnesson 8

Artikler

Påvirker omskrivninger af tekster fra det offentlige borgernes forståelse – og hvordan? PDF
Anne Kjærgaard 25
Klarspråksarbetes villkor i samband med EUs rättsaktsöversättning PDF
Saga Bendegard 13
Mot en evidensbaserad språkvård? En kritisk granskning av några svenska klarspråksråd i ljuset av forskning om läsbarhet och språkbearbetning PDF
Åsa Wengelin 17
Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet PDF
Lena Lind Palicki, Andreas Nord 17
Värdegrundstexter – ett nytt slags uppdrag för klarspråksarbetet? PDF
Catharina Nyström Höög 16

Debatt og presentasjoner (ikke fagfellevurdert)

Kafkas 5 teser om Lovspråk. Om hvordan lovens lovhet påvirker lovspråket PDF
Hans Petter Graver 5


ISSN 1891-5108