Sakprosa

- et tidsskrift for nordisk sakprosaforskning

Velkommen til tidsskriftet Sakprosa.
Tidsskriftet Sakprosa er et nordisk akademisk forum for forskning og debatt om sakprosa. Alle artikler som publiseres i tidsskriftet blir gjort tilgjengelig fritt og gratis her.
Du kan også registrere deg som leser, hvis du ønsker å motta nyheter fra oss. Som registrert leser kan du dessuten benytte nettstedet til å sende e-post til artikkelforfattere, og til å sende e-post med tips om enkeltartikler til dine egne kontakter.
Du kan også registrere deg som forfatter, hvis du vil sende inn manuskript til tidsskriftet. (NB: Hvis du har brukerkonto ved Universitetet i Oslo, bør du registrere deg med ditt UiO-brukernavn, e-post og passord.)
Tidsskriftet Sakprosa vil nøye etterleve de normene for peer review (fagfellevurdering) som til enhver tid gjelder for vitenskapelig publisering i Norge.
Sakprosa skal utvikle nettpubliseringsarbeidet i forskningsmiljøet Norsk sakprosa videre , og supplerer dermed den etablerte monografiserien Sakprosa - skrifter.

Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Vol 6, Nr 1 (2014)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Vad räknas som belägg för skrivförmåga? Ett textkulturellt perspektiv på skrivuppgifter i den svenska gymnasieskolans nationella prov. PDF
Eric Hans, Gustaf Borgström


ISSN 1891-5108