Sakprosa

- et tidsskrift for nordisk sakprosaforskning

Tidsskriftet Sakprosa er et nordisk akademisk forum for forskning og debatt om sakprosa, hvor den faglige kvaliteten sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). Sakprosa ønsker å ha en bred spennvidde, ikke bare tematisk, men også med tanke på metode og perspektiv. Tidsskriftet tar derfor imot bidrag fra alle forskere og studenter, uansett fagbakgrunn, som har en særlig interesse for sakprosateksters struktur og funksjon og som ønsker å utforske det mangfoldige sakprosauniverset.

 

Sakprosa er et Open Access-tidsskrift hvor artiklene ligger fritt tilgjengelig på internett – gratis å laste ned og lese for alle interesserte.

Tidsskriftet har som mål å bli Nordens viktigste faglige forum for sakprosaforskning.

Oppslagstavle

 
Ingen oppslag er publisert.
 
Flere oppslag ...

Vol 7, Nr 1 (2015)

Innholdsfortegnelse

Artikler

Listans och tabellens semiotik PDF
Per Ledin


ISSN 1891-5108