Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  1. Professor Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Norge

Områderedaktører

  1. Pirjo Hiidenmaa, Helsingfors Universitet
  2. Gøril Thomassen Hammerstad, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Institutt for språk og litteratur, Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM).
  3. Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna
  4. Professor Anders Johansen, Universitetet i Bergen
  5. Associate professor Christina Matthiesen, Københavns Universitet, Danmark

Redaksjonsleder