Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  1. Professor Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Norge

Områderedaktører

  1. Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna
  2. Professor Anders Johansen, Universitetet i Bergen
  3. Associate professor Christina Matthiesen, Københavns Universitet, Danmark

Redaksjonsleder