Stillingsannonsen som brandingtekst – modelleserkonstruksjoner og handlingstyper i en stillingsannonse for Forsvarsdepartementet

Hilde Fossanger

Sammendrag


I artikkelen tar jeg for meg en stillingsannonse for Forsvarsdepartementet som stod på trykk i Aftenpostens jobbilag januar 2008.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.118