Politisk flerstemmighet - hvordan skapes et partiprogram?

Hilde Marie Tvedten

Sammendrag


I denne artikkelen presenterer jeg en analysemetode som legger vekt på dialogen mellom tekster i en retorisk situasjon. Med utgangspunkt i hovedfunnene fra min masteroppgave “Partiprogrammet som flerstemmig tekst – en retorisk genreanalyse av Arbeiderpartiets partiprogram 2009–2013 på bakgrunn av forslag som kom inn til programmet” gir jeg eksempler på hvordan denne metoden ble brukt til å analysere partiprogrammet som en dialogisk tekst, og jeg diskuterer om metoden kan være hensiktsmessig for andre analyser.

 


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.131