Redaksjonelt

Johan L. Tønnesson

Sammendrag


I dette første nummeret i jubileumsåret 2011 presenteres tre særlig interessante sakprosastudier. Samtlige springer ut av masteravhandlinger fra 200-årsjubilanten Universitetet i Oslo. To av artiklene er nærstudier av norske partiprogrammer, og i begge står Det norske arbeiderparti sentralt. Men her stopper også likheten.

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.155