Sakprosabegrepet står seg

Johan L. Tønnesson

Sammendrag


Det nesten eksklusivt nordiske begrepet sakprosa, unnfanget av språkforskeren Rolf Pipping i 1938, er en sprek 80-åring som har kommet til å få ulik betydning og status i de nordiske landene. Sprekheten ligger i at det er stadig modent for fornyelser, men med en kjerne i behold: Sak + Prosa. Dette er utgangspunktet for Johan Tønnessons korte, redaksjonelle artikkel.

Fulltekst:

PDF HTML


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.6284