Intimbiografi og kraftprosa - kan det være legitimt?

Jon Hellesnes

Sammendrag


Forskningsmiljøet Norsk sakprosa arrangerte 10. juni 2009 eit ope seminar med tittelen Etikk på sakprosaplakaten. Eitt av foredraga blei halde av filosofen og essayisten professor emeritus Jon Hellesnes. Redaksjonen i Sakprosa finn foredraget så relevant for det vidare faglege og kulturpolitiske ordskiftet om den litterære sakprosaens etikk at vi vel å publisere teksten om lag slik han blei framført på seminaret.

Redaktøren


Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5617/sakprosa.65