Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 8, Nr 3: Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia Att legitimera priset på förvärvat företag Intertextuella förhållanden i goodwillformuleringar Sammendrag   PDF   HTML
Henrik Rahm, Niklas Sandell
 
Vol 6, Nr 3 (2014): Anne Løvland om bokillustrasjonar som verkelegheitsframstilling Bilete av verkelegheit. Illustrasjonanes bidrag til framstilling av verkelegheit Sammendrag   PDF
Anne Margit Løvland
 
Vol 5, Nr 2 (2013): K. Wedberg om Solstad; M. Blåsjö om tekst i firmajuss; H. Strand om den akademiske skriveundervisningens paradoks Den store forfatters tale: Om Solstads sakprosa Sammendrag   PDF
Kristian Wedberg
 
Vol 9, Nr 1 (2017): Klima, moderskap og sakprosaundervisning Det legitima moderskapets genealogi: en transtextuell diskurshistorisk analys Sammendrag   HTML   PDF
Gustav Westberg
 
Vol 8, Nr 2: Digital bokhistorie, kritisk teksthistorie, Bull som sakpoet, tegneserie som sakprosa og populær radio som argumentasjon Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no Sammendrag   PDF   HTML
Marianne Egeland
 
Vol 8, Nr 2: Digital bokhistorie, kritisk teksthistorie, Bull som sakpoet, tegneserie som sakprosa og populær radio som argumentasjon Dilemma-argumentation i radioprogrammet Mads og monopolet Sammendrag   PDF   HTML
Ib Ulbæk
 
Vol 5, Nr 1 (2013): P. Wold og J. Alnæs/T. Roksvold om journalistikk; S. Nordstoga om ei lesebok; M. Egeland om Stendhals memoarer Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk Sammendrag   PDF
Jørgen Alnæs, Thore Roksvold
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Flödande inspiration och praktiska råd. Om trädgårdsboken i ett läsarperspektiv Sammendrag   PDF
Andreas Nord
 
Vol 1, Nr 1 (2009): J. Tønnesson og K. L. Berge om sakprosaforskning (programartikkel for tidsskriftet Sakprosa) Forskningen om sakens prosa Sammendrag   PDF
Johan Laurits Tønnesson, Kjell Lars Berge
 
Vol 8, Nr 3: Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur Sammendrag   PDF   HTML
Jonas Bakken, Emilia Andersson-Bakken
 
Vol 4, Nr 1 (2012): A. Kjærgaard om havarert dansk klarspråkprosjekt; G. Sæter om svigermor i ukepressen; P. Møller om scenariet som genre Fra lidenskab til ligegyldighed – En caseanalyse fra Danmarks Domstole af et sprogpolitisk projekts (manglende) gennemslagskraft Sammendrag   PDF
Anne Kjærgaard
 
Vol 8, Nr 3: Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia Frågan om en dialogistisk stilistik Sammendrag   PDF   HTML
Alva Dahl
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet Sammendrag   PDF
Lena Lind Palicki, Andreas Nord
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Førti år i forskningens tjeneste Sammendrag   PDF
Harald Hornmoen
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett "Her er det veldig mye informasjon” Sammendrag   PDF
Maja Michelsen
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs Sammendrag   PDF
Aslaug Veum
 
Vol 3, Nr 2 (2011): J. Karner Smidt om Mukařovský; S. Østerud om selviscenesettelse; H. Fyhn om skrivningens vei mellom formløshet og form Hva skjer når en nettspiller setter seg selv i scene i mediene? - Om identitetsdannelse i nettverkssamfunnet Sammendrag   PDF
Svein Østerud
 
Vol 8, Nr 1 (2016): Ida Andersen vs. Christian Kock om verdien av uenighet Hvad er fornuftig uenighed? Sammendrag   PDF
Christian Kock
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Intimbiografi og kraftprosa - kan det være legitimt? Sammendrag   PDF
Jon Hellesnes
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Kafkas 5 teser om Lovspråk. Om hvordan lovens lovhet påvirker lovspråket Sammendrag   PDF
Hans Petter Graver
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Klarspråk och klarspråksarbete – ett tema i tiden Sammendrag   PDF
Andreas Nord, Catharina Nyström Höög, Johan L. Tønnesson
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Klarspråksarbetes villkor i samband med EUs rättsaktsöversättning Sammendrag   PDF
Saga Bendegard
 
Vol 9, Nr 1 (2017): Klima, moderskap og sakprosaundervisning Klimanarrativer i ulike sjangrer Sammendrag   PDF   HTML
Kjersti Fløttum
 
Vol 4, Nr 2 (2012): C. Jørgensen om dansk politisk debatt; J. R. Hagland om literacy-perspektiv på to mellomaldertekstar Kontinuitet eller ny start? - Norsk literacy på lokalt nivå i tidleg eldre nytid: To tekstanalysar i språkhistorisk lys. Sammendrag   PDF
Jan Ragnar Hagland
 
Vol 7, Nr 1 (2015): Per Ledin om listens og tabellens semiotikk Listans och tabellens semiotik Sammendrag   PDF
Per Ledin
 
1 - 25 av 53 elementer 1 2 3 > >>