Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 8, Nr 3: Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia Att legitimera priset på förvärvat företag Intertextuella förhållanden i goodwillformuleringar Sammendrag   PDF   HTML
Henrik Rahm, Niklas Sandell
 
Vol 6, Nr 3 (2014): Anne Løvland om bokillustrasjonar som verkelegheitsframstilling Bilete av verkelegheit. Illustrasjonanes bidrag til framstilling av verkelegheit Sammendrag   PDF
Anne Margit Løvland
 
Vol 10, Nr 1 (2018): Sakprosabegrepet i forskning om helsekommunikasjon; diskurser om norskhet; myter om Bjørnsons Aulestad Bjørnson og Aulestad: «uadskillelige» og «uløselige»? Fortellinger om en dikter og hans hjem Sammendrag   PDF   HTML
Marianne Egeland
 
Vol 5, Nr 2 (2013): K. Wedberg om Solstad; M. Blåsjö om tekst i firmajuss; H. Strand om den akademiske skriveundervisningens paradoks Den store forfatters tale: Om Solstads sakprosa Sammendrag   PDF
Kristian Wedberg
 
Vol 9, Nr 1 (2017): Klima, moderskap og sakprosaundervisning Det legitima moderskapets genealogi: en transtextuell diskurshistorisk analys Sammendrag   HTML   PDF
Gustav Westberg
 
Vol 8, Nr 2: Digital bokhistorie, kritisk teksthistorie, Bull som sakpoet, tegneserie som sakprosa og populær radio som argumentasjon Digitalisert resepsjon av en klassiker: Louisa May Alcott i Bokhylla.no Sammendrag   PDF   HTML
Marianne Egeland
 
Vol 8, Nr 2: Digital bokhistorie, kritisk teksthistorie, Bull som sakpoet, tegneserie som sakprosa og populær radio som argumentasjon Dilemma-argumentation i radioprogrammet Mads og monopolet Sammendrag   PDF   HTML
Ib Ulbæk
 
Vol 10, Nr 1 (2018): Sakprosabegrepet i forskning om helsekommunikasjon; diskurser om norskhet; myter om Bjørnsons Aulestad Diskurser om de andre, identitet og norskhet Sammendrag   PDF   HTML
Elisabeth Eide
 
Vol 11, Nr 2 (2019): Metaforens makt, eksemplets kraft og legitimeringens fasetter Eksemplet som tænkemaskine: Med særligt henblik på Slavoj Žižek – The Example as Machine for Thought: The Case of Slavoj Zizek Sammendrag   PDF   HTML
Brian Benjamin Hansen
 
Vol 11, Nr 2 (2019): Metaforens makt, eksemplets kraft og legitimeringens fasetter En fornøyd, men litt umoden tiåring? Detaljer   PDF   HTML
Johan Tønnesson
 
Vol 5, Nr 1 (2013): P. Wold og J. Alnæs/T. Roksvold om journalistikk; S. Nordstoga om ei lesebok; M. Egeland om Stendhals memoarer Etosimplikaturer i lanseringsjournalistikk Sammendrag   PDF
Jørgen Alnæs, Thore Roksvold
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Flödande inspiration och praktiska råd. Om trädgårdsboken i ett läsarperspektiv Sammendrag   PDF
Andreas Nord
 
Vol 1, Nr 1 (2009): J. Tønnesson og K. L. Berge om sakprosaforskning (programartikkel for tidsskriftet Sakprosa) Forskningen om sakens prosa Sammendrag   PDF
Johan Laurits Tønnesson, Kjell Lars Berge
 
Vol 8, Nr 3: Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia Forståelser av skjønnlitteratur og sakprosa i norskfagets oppgavekultur Sammendrag   PDF   HTML
Jonas Bakken, Emilia Andersson-Bakken
 
Vol 4, Nr 1 (2012): A. Kjærgaard om havarert dansk klarspråkprosjekt; G. Sæter om svigermor i ukepressen; P. Møller om scenariet som genre Fra lidenskab til ligegyldighed – En caseanalyse fra Danmarks Domstole af et sprogpolitisk projekts (manglende) gennemslagskraft Sammendrag   PDF
Anne Kjærgaard
 
Vol 8, Nr 3: Prosaforståelsen i lærebøkene; spørsmålet om en dialogisk stilistikk; goodwill-kommentarer som copia Frågan om en dialogistisk stilistik Sammendrag   PDF   HTML
Alva Dahl
 
Vol 7, Nr 2 (2015): Nyere nordisk forskning om klarspråk (temanummer) Från demokratisk rättighet till tips och småknep i skrivandet Några nedslag i det svenska klarspråksarbetet Sammendrag   PDF
Lena Lind Palicki, Andreas Nord
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Førti år i forskningens tjeneste Sammendrag   PDF
Harald Hornmoen
 
Vol 10, Nr 1 (2018): Sakprosabegrepet i forskning om helsekommunikasjon; diskurser om norskhet; myter om Bjørnsons Aulestad Gränsöverskridande meningsskapande: Om relevansen hos begrepp som text och sakprosa för förståelsen av hälsokommunikation Sammendrag   PDF   HTML
Anna-Malin Karlsson, Mats Landqvist
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett "Her er det veldig mye informasjon” Sammendrag   PDF
Maja Michelsen
 
Vol 2, Nr 1 (2010): A. Veum om Dagbladforsider; H. Hornmoen om forskning i pressen; A. Nord om hageboka; M. Michelsen om leseveier på nett Historisk blikk på avisa som tekst og diskurs Sammendrag   PDF
Aslaug Veum
 
Vol 3, Nr 2 (2011): J. Karner Smidt om Mukařovský; S. Østerud om selviscenesettelse; H. Fyhn om skrivningens vei mellom formløshet og form Hva skjer når en nettspiller setter seg selv i scene i mediene? - Om identitetsdannelse i nettverkssamfunnet Sammendrag   PDF
Svein Østerud
 
Vol 11, Nr 3 (2019): Kvaliteter i sakprosa for barn og unge Hvad er faglitteratur for børn? Anmeldelse af J. S. Sanders: A Literature of Questions. Nonfiction for the Critical Child – What Is Children’s Nonfiction? Review of J. S. Sanders’ A Literature of Questions. Nonfiction for the Critical Child Sammendrag   PDF   HTML
Anna Karlskov Skyggebjerg
 
Vol 8, Nr 1 (2016): Ida Andersen vs. Christian Kock om verdien av uenighet Hvad er fornuftig uenighed? Sammendrag   PDF
Christian Kock
 
Vol 11, Nr 3 (2019): Kvaliteter i sakprosa for barn og unge Hvordan kan vi analysere sakprosa for barn og unge? – How Can we Analyse Information Texts for Children and Young Adults? Sammendrag   PDF   HTML
Nina Goga
 
1 - 25 av 76 elementer 1 2 3 4 > >>