Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

Redaktører
  • Lars Mehlum
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Empiriske studier

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

CASE-studier

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokanmeldelser

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Leserinnlegg

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Leder

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Intervju

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Oversiktsartikler

Redaktører
  • Lars Mehlum
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Dikt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Kronikk

Redaktører
  • Lars Mehlum
  • Erlend Mork
  • Ping Qin
Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

informasjonssak

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Nyhet

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Alle manuskripter, inkludert inviterte bidrag, blir gjort til gjenstand for en faglig vurdering før beslutning om publisering blir fattet. Suicidologi er et fagfellevurdert tidsskrift, og hvert manus vurderes av fagfeller utenfor redaksjonen. Vi tilstreber en lukket fagfellevurderingsprosess, dvs. at verken forfatternavn eller fagfellevurdereres navn gjøres kjent for partene.

 

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til tidsskriftets innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:

1. Forfatter beholder opphavsrett til sine verk, og gir Suicidologi rett til første publisering av et verk.

2. Forfatter kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. levere den inn til et institusjonelt publiseringsarkiv) så lenge Suicidologi blir kreditert som første utgiver.

 

Frister og tematikk

Planlagte utgivelser

Tidsskriftets nummerNummerets temaerTidspunkt for utgivelseFrist for innlevering av stoff
  
1/18Behandlingmars1. desember 2017
2/18Kjønnaugust1. februar 2018
3/18Retningslinjer, rutiner, behandlingskjededesember1. juni 2018 
    

 

Om tidsskriftet

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

 

Tidsskriftet Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet, oversiktsartikler og erfaringsbaserte fagartikler og informasjon om selvmordsforebyggende tiltak og prosjekter, samt annet aktuelt stoff på det suicidologiske området. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging.

Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere som arbeider med personer som kan være berørt av selvmordsproblematikken, men retter seg også mot andre som har interesse for selvmord og forebygging.

Suicidologi er også godkjent på nivå 1. i DBH

Tidsskriftet utgis av Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging.ISSN: 1501-6994