Redaksjon

Redaktør

  1. Lars Mehlum, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge

Assisterende redaktører

  1. Erlend Mork, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge
  2. Ping Qin, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

  1. Hanne Holmesland, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge

Redaksjonskomité

  1. Kim Larsen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge
  2. Arne Thorvik, Psykiatrien i Vestfold, Sykehuset i Vestfold, Norge
  3. Anita Tørmoen, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo, Norge


ISSN: 1501-6994