Tidsskriftets sponsorer

Utgiver

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo

Andre støttespillere

Tidsskriftet Suicidologi utgis med støtte fra Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.ISSN: 1501-6994