Velg å leve - et norsk befolkningsrettet selvmordsforebyggingsprosjekt_

Marie Bø, Marit Marvik

Sammendrag


.

Fulltekst:

PDF

Referanser


Folkehelseinstituttet (FHI) (2017b). Dødsårsakstregistreret, D11: Dødsårsaker: Standardiserte rater pr 100.000, antall og andeler. Hentet fra: http://statistikkbank.fhi.no/dar/ [lest: 18.01.18].

Statistisk sentralbyrå (SSB) (2017). Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder. 1. januar (K) 1986–2017. Hentet fra: https://www.ssb.no/statbank/table/07459/?rxid=cd47becf-2fd7-474a-9240-1624f3b2da64 [lest 18.01.18].
DOI: http://dx.doi.org/10.5617/suicidologi.6205