Suicidologi

Her kan du lese nyeste nummer

Les artikler fra 1996-2018

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo. 


Vol 23, Nr 2 (2018)

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Artikler

Behandling ved Statens Institutionsstyrelse i Sverige PDF
Jan Beskow
Samtalsmodell för bedömning och bemötande av suicidalitet hos personer som vårdas vid Statens Institutionsstyrelse PDF
Eva da Silva, Lotta Scholander
Suicidalitet hos ensamkommande flyktingungdom med komplex traumatisering PDF PDF (Swedish)
Kristin Wahnstrøm
Har sikring av Tromsøbrua hindret selvmord? PDF
Marianne Larssen, Gro Berntsen
Strukturerte selvmordsrisikovurderinger – en vitenskapsteoretisk analyse PDF
Arne Thorvik
Beskrivelser, forståelse og definisjoner av selvskading fra antikken til i dag
Liv Mellesdal

Bokanmeldelser

Grei bok med marginal nytte PDF
Kim Larsen

Intervju

Hva gjør vi med alle selvmordene? PDF
Julie Nybakk Kvaal
Mannens språk - om suicidalitet og kjønnsforskjeller PDF
Kim Larsen, Hanne Holmesland

Informasjonssak

Den fastlåste sorgen - nå en diagnose PDF
Ina Bekkevold-Jernberg, Trine Giving Kvalstad, Lars Mehlum
Alle kan gjøre noe – Veiledende materiell til kommunene for forebygging av selvskading og selvmord PDF
Anita Johanna Tørmoen, Ingeborg Lunde
Olaf-prisen 2018 til Anita Johanna Tørmoen PDF
Hanne Holmesland
Sammen for selvmordsforebygging i Gent
Ina Bekkevold-Jernberg
En lyttende terapeut kan skreddersy terapiprosesser
Psykologisk Institutt UiO Kristin Østlie
Nytenkning om borderline personlighetsforstyrrelse PDF
Ina Bekkevold-Jernberg
Else Kåss Furuseth fikk Åpenhetsprisen 2018
Hanne Holmesland

Leder

Kjære leser PDF
Lars Mehlum


ISSN: 1501-6994