Suicidologi

Her kan du lese nyeste nummer

Les artikler fra 1996-2017

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.


Tema: Behandling- krevende utfordringer i klinikken


 


Vol 23, Nr 1 (2018): Behandling - krevende utfordringer i klinikken

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Artikler

Forebyggende arbeid etter selvmord blant ungdom ved en lokal poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge PDF
Anna Garås, Øyvind Holmqvist
«Zero Suicide» – A model for reducing suicide in United States behavioral healthcare PDF
Christa D. Labouliere, Prabu Vasan, Anni Kramer, Gregory Brown, Kelly Green, Jamie Kammer, Molly Finnerty, Barbara Stanley

Oversiktsartikler

Dialektisk Atferdsterapi i behandling av suicidal og selvskadende atferd PDF
Lars Mehlum

Nyhet

Velg å leve - et norsk befolkningsrettet selvmordsforebyggingsprosjekt_ PDF
Marie Bø, Marit Marvik

Bokanmeldelser

Dogmatisk kritikk av ensidig suicidologi PDF
Kim Larsen

Leserinnlegg

De kaller oss "Borderline" PDF
E .

Dikt

Minnet ditt PDF
Trygve Skaug

Kronikk

Ingen hjelp å få PDF
Erling Steen

Leder

Kjære leser PDF
Lars Mehlum

informasjonssak

Kunngjøring: Olafs minnepris PDF
LEVE .


ISSN: 1501-6994