Suicidologi

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging. Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.

Her kan du lese nyeste nummer samlet eller artikkelvis 

Les artikler fra 1996-2017

 ISSN: 1501-6994