Suicidologi

Her kan du lese nyeste nummer

Les artikler fra 1996-2018

Suicidologi formidler forskningsbasert kunnskap relevant for praksisfeltet. Som eneste tidsskrift på dette feltet i Norden, har Suicidologi ca. 5000 abonnenter som arbeider innen forskning, klinisk praksis og med forebygging. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo. 


Vol 23, Nr 3 (2018)


Omslagsside


ISSN: 1892-9842