Suicidologi

Les nyeste nummer

Les artikler fra 1996-2016

Suicidologi formidler forskningsbasert og annen relevant kunnskap til deg som arbeider med selvmordsproblematikk. Primære målgrupper er helsepersonell og andre hjelpere, men også andre med interesse for selvmordsforebygging.

Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo.


Tidsskriftets hjemmeside: bilde

Vol 21, Nr 2 (2016): Medier, smitteeffekter og suicidal atferd


Tidsskriftet Suicidologi. Tema: Medier, smitteeffekter og suicidal atferd


ISSN: 1501-6994