Vol 19, Nr 3 (2014)

Dialektisk atferdsterapi

Innholdsfortegnelse

Artikler

Hva er dialektisk atferdsterapi? En kort oversikt PDF
Lars Mehlum, Anita Johanna Tørmoen
Erfaringar med dialektisk åtferdsterapi i Molde PDF
Heidi Bjørnerem, Egil Jonsbu
Dialektisk atferdsterapi for ungdommer med gjentatt suicidal og selvskadende adferd – en randomisert kontrollert undersøkelse PDF
Lars Mehlum, Anita Johanna Tørmoen, Maria Ramberg, Egil Haga, Lien My Diep, Anne Mari Sund, Berit Grøholt
Screening for selvskading i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker – erfaringer fra rekruttering til en randomisert kontrollert studie PDF
Berit Grøholt, Egil Haga, Anita Johanna Tørmoen, Maria Ramberg, Lars Mehlum
Økonomisk evaluering av behandling for ungdom med villet egenskade – hvorfor og hvordan? PDF
Egil Haga, Berit Grøholt, Anita Johanna Tørmoen, Eline Aas, Lars Mehlum
Erfaringer fra ferdighetstreningsgruppe i Dialektisk atferdsterapi PDF
Tone Enge Bertelsen
Utdanningsprogram i Dialektisk atferdsterapi (DBT) ved NSSF PDF
Anniken Dønvold
Trude Lorentzen fikk Olaf-prisen 2014 PDF
Hanne Holmesland
Mediedekningen av Robin Williams' selvmord: Hvordan unngå å ta livet av dine lesere PDF
Mary Hamilton

Intervju

En samtale med en familie som har gjennomført DBT-behandling PDF
Ruth-Kari Ramleth
Intervju med teamledere for DBT-team i Trondheim, Molde og Oslo PDF
Anniken Dønvold
RO-DBT PDF
Thomas R Lynch, Anne Trana Brager-Larsen
Masterprogram i selvmordsforebyggende arbeid PDF
Marianne Slette Granum, Ina Bekkevold, Anita Kjølsrud

Bokanmeldelser

Beth S. Brodsky og Barbara Stanley: The Dialectical Behavior Therapy Primer. How DBT can inform clinical practice. PDF
Fredrik A. Walby
Jill H. Rathus og Alec L. Miller: DBT Skills Manual for Adolescents PDF
Anita Johanna Tørmoen

Dikt

Rottejomfruen PDF
Rose Desiree Kristensen
Gjestehuset PDF
Jelaluddin Rumi

Leder

Redaktøren har ordet/Nytt fra nett PDF
Lars Mehlum, Kirsti Amundsen


ISSN: 1892-9842