Vol 22, Nr 1 (2017)

Selvmord og somatisk sykdom

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Artikler

Den medisinske selvmorderen i individualismens tid PDF
Lars Johan Materstvedt
Selvmordsrisiko hos personer med somatiske lidelser PDF
Ping Qin
Effektiv behandling etter suicidförsök PDF
Jan Beskow
Reduksjon av unngåelsesatferd og innleggelser grunnet villet egenskade etter Basal Eksponeringsterapi PDF
Jan Hammer, Kristoffer Ludvigsen, Didrik Heggdal, Roar Fosse

Intervju

Ny behandling reduserer selvskading hos ungdom PDF
Julie Nybakk Kvaal/UiO
Den fastlåste sorgen- komplisert sorg PDF
Ina Bekkevold-Jernberg

Leserinnlegg

Leserbrev PDF
Per Bergsholm

Bokanmeldelser

The perversion of virtue. Understanding murder-suicide PDF
Kim Larsen
Anmeldelse av boken Praktisk selvmordsforebygging PDF
Lars Mehlum


ISSN: 1501-6994