Vol 23, Nr 1 (2018)

Behandling - krevende utfordringer i klinikken

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Artikler

Forebyggende arbeid etter selvmord blant ungdom ved en lokal poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge PDF
Anna Garås, Øyvind Holmqvist
«Zero Suicide» – A model for reducing suicide in United States behavioral healthcare PDF
Christa D. Labouliere, Prabu Vasan, Anni Kramer, Gregory Brown, Kelly Green, Jamie Kammer, Molly Finnerty, Barbara Stanley

Oversiktsartikler

Dialektisk Atferdsterapi i behandling av suicidal og selvskadende atferd PDF
Lars Mehlum

Nyhet

Velg å leve - et norsk befolkningsrettet selvmordsforebyggingsprosjekt_ PDF
Marie Bø, Marit Marvik

Bokanmeldelser

Dogmatisk kritikk av ensidig suicidologi PDF
Kim Larsen

Leserinnlegg

De kaller oss "Borderline" PDF
E .

Dikt

Minnet ditt PDF
Trygve Skaug

Kronikk

Ingen hjelp å få PDF
Erling Steen

Leder

Kjære leser PDF
Lars Mehlum

Informasjonssak

Kunngjøring: Olafs minnepris PDF
LEVE .


ISSN: 1892-9842