Vol 24, Nr 1 (2019)

Migrasjon og risiko for selvmordsatferd

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF ()

Innholdsfortegnelse

Leder

Migrasjon og risiko for selvmordsatferd PDF
Lars Mehlum

Artikler

Insights into rates, risks and characteristics of suicide by immigration background in Norway PDF
Quirino Puzo, Lars Mehlum, Ping Qin
Selvmord og alvorlige selvmordsforsøk i forbindelse med akuttinnleggelser i psykisk helsevern - – en gjennomgang av innleggelser over en tiårsperiode ved en akuttpsykiatrisk avdeling i Norge PDF
Asbjørn Kolseth, Christian Thoresen, Ann Færden

Kronikk

Selvmord blant innvandrere i Norge PDF
Suraj B. Thapa, Zhanna Kan, Erik Ganesh I. Søegaard
Samtalegrupper i asylmottak PDF
Anja Caspersen, Anja Vågen Fiskum

Bokanmeldelser

Selvmord sett fra innsiden PDF
Kim Larsen

Informasjonssak

Stort engasjement for selvmordsforskning og forebygging PDF
Mari Bevanger, Hanne Holmesland
Kartleggingssystemet implementeres – nå skal klinikere i alle helseforetak registrere selvmord elektronisk PDF
Anine T. Kildahl
LEVEs dagskonferanse 2019 PDF
Anine T. Kildahl
iFightDepression – selvhjelpsverktøy og nettside PDF
Hanne Holmesland


ISSN: 1892-9842