Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 14, Nr 3 (2009): Migrasjon, minoriteter og selvmordsproblematikk Christian Baudelot og Roger Establet: Suicide: the hidden side of modernity Sammendrag   PDF
Kim Larsen
 
Vol 2, Nr 2 (1997) 19. IASP-kongress Sammendrag   PDF
Georg Schjelderup, Siri Thoresen, Mette Ystgaard
 
Vol 23, Nr 3 (2018) 1910 døde pasienter - rapport fra Kartleggingssystemet Sammendrag   PDF
Anine Therese Kildahl
 
Vol 3, Nr 2 (1998) 1995-statistikken: Utviklingstendenser i selvmord 1950-95 Sammendrag   PDF
Finn Gjertsen
 
Vol 11, Nr 1 (2006): Selvmord og psykiske lidelser 23. Verdenskongress om selvmordsforebygging (IASP) Sammendrag   PDF
Erik Ødegaard
 
Vol 10, Nr 2 (2005): Selvmordsforebygging: begrensning av tilgangen til selvmordsmidler 4. Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging Sammendrag   PDF
 
Vol 14, Nr 2 (2009): Suicidal atferd og selvmordsrisiko ved psykoselidelser 6. Nasjonale konferanse om selvmordsforebygging. Trondheim, 2009 Sammendrag   PDF
 
Vol 15, Nr 3 (2010) 7. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging Sammendrag   PDF
Lars Mehlum, Hilde Petter Larsen
 
Vol 16, Nr 2 (2011): Eldre og selvmordsproblematikk 7. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og –forebygging Sammendrag   PDF
Kim Larsen
 
Vol 5, Nr 3 (2000): Forebygging av selvmord 8. europeiske symposiet om selvmord og selvmordsatferd i Bled, Slovenia Sammendrag   PDF
Ingebjørg Hestetun
 
Vol 22, Nr 3 (2017): Modeller for forståelse av suicidalitet og selvskading 9. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging Sammendrag   PDF
Hanne Holmesland
 
Vol 17, Nr 3 (2012): Traumatisk stress og suicidalitetsrisiko A Healing Journey Sammendrag   PDF
Mary Kelly
 
Vol 7, Nr 2 (2002): Selvmord i kulturelt og religiøst perspektiv A global perspective in the epidemiology of suicide Sammendrag   PDF (English)
/José Manoel Bertolote, Alexandra Fleischmann
 
Vol 22, Nr 2 (2017): Skolen og universelle forebyggingsstrategier A history of self-harm in Britain. A genealogy of cutting and overdosing Sammendrag   PDF
Kim Larsen
 
Vol 16, Nr 2 (2011): Eldre og selvmordsproblematikk Adolescent attitudes about altruistic suicide Sammendrag   PDF (English)
Adam Czabanski, David Lester
 
Vol 17, Nr 3 (2012): Traumatisk stress og suicidalitetsrisiko Adverse Childhoold Experiences and Sucidal Behavior Sammendrag   PDF (English)
Beth S Brodsky , Emily Biggs
 
Vol 3, Nr 1 (1998): Eldre og selvmord Akerprosjektet: Behandling og oppfølging av mennesker i selvmordskrise Sammendrag   PDF
Georg Schjelderup
 
Vol 6, Nr 2 (2001): Behandling og oppfølging av selvmordsnære mennesker Akerprosjektet: Én pluss én blir noen ganger mer enn to! Sammendrag   PDF
Kirsti Hafnor, Dag Willy Tallaksen
 
Vol 22, Nr 3 (2017): Modeller for forståelse av suicidalitet og selvskading Aktuell forskning fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Sammendrag   PDF
Hanne Holmesland
 
Vol 7, Nr 1 (2002): Perspektiver på den suicidale prosess Aktuell forskning/litteratur Sammendrag   PDF
Arne Opdahl
 
Vol 11, Nr 3 (2006): Behandling og oppfølging av suicidale pasienter Aktuell forskning/litteratur Sammendrag   PDF
Lars Mehlum, Anita J. Tørmoen
 
Vol 11, Nr 2 (2006): Selvmordsatferd og hjelpernes perspektiv Aktuell litteratur Sammendrag   PDF
Arne Thorvik, Ildri Kjølseth
 
Vol 10, Nr 1 (2005): Eldre og selvmordsproblematikk Aktuell litteratur og film Sammendrag   PDF
Kirsti Amundsen, Ildri Kjølseth
 
Vol 13, Nr 2 (2008): Kliniske tilnærminger til selvmordsforebygging Aktuell litteratur: Prætorius, Nadja U.: Stress - det moderne traume Sammendrag   PDF
Yngve Hammerlin
 
Vol 13, Nr 1 (2008): Et internasjonalt fokus på selvmordsproblematikken Aktuell litteratur: Sosial nettverksstøtte ved brå død: hvordan kan vi hjelpe? Nye faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Sammendrag   PDF
Kari Wille Rekdal, Lars Mehlum
 
1 - 25 av 702 elementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 1892-9842