Kontaktperson for tidsskriftet

Hovedkontakt

Astrid Tvedte Kristoffersen
Redaksjonssekretær
Norsk Arkeologisk Selskap
E-post: viking-tidsskrift@arkeologi.no

Teknisk kontaktperson

Astrid Tvedte Kristoffersen
E-post: viking-tidsskrift@arkeologi.noISSN: 2535-2660