Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  1. Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning

Seksjonsredaktører

  1. Kjetil Loftsgarden, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  2. Astrid Nyland, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger
  3. Christian Rødsrud, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
  4. Hege Damlien, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo


ISSN: 2535-2660