Tidsskriftets historie

Viking, med undertittelen Norsk arkeologisk årbok, blir publisert én gang i året av Norsk Arkeologisk Selskap. Tidsskriftet har blitt utgitt siden 1936, og har vært et viktig forum for presentasjon av arkeologisk forskning i Norge.

Det var to mål som ble trukket frem som spesielt viktige for Viking i tidsskriftets aller første utgave:

 

  • Å fremme norsk arkeologisk forskning ved å gi plass for avhandlinger og artikler, som enten brakte helt nytt stoff frem i dagen eller samlet nye synspunkter og ny bearbeidelse av kjent stoff.
  • Å nå en så stor gruppe med mennesker som mulig i Norge, som etterspurte kunnskap om landets oldtidshistorie.


ISSN: 2535-2660