Manuskript

Online innsending av manuskript

Har du allerede brukernavn/passord til Viking?
Gå til innlogging

Trenger du brukernavn/passord?
Gå til registrering

Registrering og innlogging er påkrevet for sende inn elementer online og for å følge status for innsendte manuskript.

 

Forfatterinstruks

Vikings forfatterveiledning.

 

Erklæring om copyright

Fra og med årgang 2016 er innhold i tidsskriftet Viking - dersom ikke annet er uttrykt - lisensiert gjennom Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0. Dette betyr at innhold kan kopieres, distribueres og spres i hvilket som helst medium eller format, så lenge disse vilkårene er fulgt:

Kreditering: Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.

Ikke-kommersiell bruk: Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål.

Ingen bearbeidelser: Dersom du remikser, bearbeider eller videreutvikler materialet, kan du ikke distribuere det endrede materialet.

NB: Creative Commons-lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.

Forfattere som publiserer i Viking aksepterer følgende vilkår:

Forfatter(ne) beholder opphavsretten til artikkelen og gir Viking rett til første publisering, samtidig som artikkelen blir lisensiert under Creative Commons Lisens BY-NC-ND-4.0. Denne lisensen tillater deling av artikkelen for ikke-kommersielle formål, så lenge forfatteren og første publiseringssted Viking krediteres. Lisensen tillater ikke andre å publisere bearbeidede versjoner av artikkelen uten forfatterens tillatelse.

Forfatteren står fritt til å publisere og distribuere arbeidet/artikkelen etter publikasjon i Viking, så lenge det henvises til tidsskriftet som første publiseringssted. Innsendte bidrag som er antatt for publikasjon eller som er til vurdering i Viking kan ikke samtidig være under vurdering for publikasjon i andre tidsskrifter, antologier, monografier eller lignende. Ved å sende inn bidrag aksepterer forfatteren at bidraget publiseres både digitalt og i trykt utgave av Viking. For mer detalj om vilkår for publisering, se Forfatterinstruksen.

Innhold publisert i utgaver av tidsskriftet Viking utgitt før 2016 er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Dette betyr at tekst og bilder publisert i disse årgangene av tidsskriftet kun kan deles og re publiseres med skriftlig tillatelse fra forfatter og/eller fotograf. 

 

 


ISSN: 2535-2660