Vol 79

Innholdsfortegnelse

Artikler

Mesolittisk kronologi i Sørøst-Norge – et forslag til justering PDF
Gaute Reitan 23-51
Villreinfangst i den sørlege delen av Midt-Noreg – ein studie i fordelinga av bågastø, jordgravne og steinmura fangstgroper PDF
Guro Dehli Sanden 53-74
Borg - mellom høvdingdømme og kongemakt PDF
Inger Storli 75-94
«Det er ikke gull alt som glimrer» – bredøkser med messingbeslått skaft fra sen vikingtid PDF
Vegard Vike 95-116
Hafrsfjord og kampen om vikingtidens flåtebaser PDF
Arnfrid Opedal 117-140
Fisk, faste og gamle gåter i Bergenhus og Steinvikholm PDF
Sæbjørg Walaker Nordeide 141-154
Lokalsamfunn, regionar og nettverk i mellomalderen – ulike arkeologiske tilnærmingar PDF
Irene Baug 155-174
Populära kärl och användbara skärvor Spåren av återbrukad keramik i centralplatsen Uppåkras kärna PDF
Sophie McAulay 175-192
Liv og død i Hierapolis Norske utgravninger i en hellenistisk–romersk–bysantinsk by i Lilleasia PDF
Rasmus J. Brandt, S. Ahrens, C. C. Wenn, E. Hagelberg, G. Bjørnstad, K. Bortheim, H. Kiesewetter, H. Russ, E. Cappelletto, H. Indgjerd, M. Wong, M. Richards, I. Ringheim Selsvold, D. Hill, A. Nyquist 193-220

Årsrapport Norsk arkeologisk selskap

Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap 2015 PDF
Norsk Arkeologisk Selskap (NAS) 231-236

Andre bidrag

Minneord til Bjørn Myhre 1938–2015 PDF
Frode Iversen 7-12
Viking 1937–2016. Fra prisbelønt design til tellekanter PDF
Einar Østmo 13-21
Viking ved et veiskille PDF
Herdis Hølleland, Frode Iversen 221-223
Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Russland (St. Petersburg, Staraja Ladoga, Novgorod og Gorodisjtsje) 1. – 8. mai 2015 PDF
Sonja Vibeche Robøle 225-230


ISSN: 2535-2660