Vol 80

Innholdsfortegnelse

Artikler

Hellere i Rogaland og bruken av landskapet i førromersk jernalder PDF
Trond Meling 7–24
Askim-tunets kronologi. En tillämpad bayesiansk analys PDF
Frands Herschend 25–38
Med silke til Valhall. En studie av mønster og vevemetoder PDF
Åse Eriksen 39–58
Dei anglosaksiske sverda. L-typesverd i England og Skandinavia PDF
Jostein Aksdal 59–88
Skipsgrav eller skipsgraver på Rolvsøy? Om Tuneskipets utgravningshistorie PDF
Jan Bill 89–106
Flatmarksmiler i Vestnes fra yngre jernalder og middelalder PDF
Jo Sindre P. Eidshaug, Kristoffer Dahle 107–127
Svøpt i myra – Synspunkter på Skjoldehamnfunnets etniske og kulturelle tilknytning PDF
Asgeir Svestad 129–156
Om vegetasjonsforstyrrelser: Konsekvenser for bevaringen av arkeologisk kontekstinformasjon i norske jordsmonn PDF
Erlend Kirkeng Jørgensen 157–180
Når materiell kultur blir digital – ei viktig vending i norsk arkeologi PDF
Wenche Brun 181–202
Slutten på en epoke. Pomorenes fangststasjon på Kapp Lee, Svalbard PDF
Roger Jørgensen 203–222
Er de alle løsfunn? Metallsøkfunn og potensialet for bevart kontekst under pløyelaget PDF
Christer Tonning, Ragnar Orten Lie, Vibeke Lia, Manuel Gabler, Wolfgang Neubauer 223–242

Andre bidrag

Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Jämtland og Härjedalen 26.–29. mai 2016 PDF
Elisabeth Farnes 243–250

Årsrapport Norsk arkeologisk selskap

Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning og regnskap 2016 PDF
Norsk Arkeologisk Selskap (NAS) 251–256


ISSN: 2535-2660