Vol 81

Innholdsfortegnelse

Minneord

Minneord om Asle Bruen Olsen (1951–2018) PDF
Hein B. Bjerck 7–14

Fagfellevurdert artikkel

Introduksjonen av dreiekvernen i Sørvest-Norge PDF
Åsa Dahlin Hauken 15–34
Aristokrater, kvinner, kunnskap og makt – Vik fra romertid til vikingtid PDF
Liv Helga Dommasnes 35–62
En grav med smedverktøy fra tidlig vikingtid på Nordheim i Sogndal. En analyse av gravgods, handlingsrekker og symbolikk PDF
Randi Barndon, Asle Bruen Olsen 63–88
Tinginstitusjonens alder i Skandinavia belyst ved arkeologi og stedsnavnsgransking – samsvar eller ikke? PDF
Marie Ødegaard 89–116
Bona i Bredestad – från en vikingatida storgård till en medeltida huvudgård PDF
Maria Petersson, Marita Sjölin, Alf Ericsson 117–148
To tårn tett i tett: Hamar bispedømmes regionale håndverkermiljø i middelalderen PDF
Kristian Reinfjord 149–170
Middelalderens nordnorske borganlegg PDF
Inge Sørgård 171–190

Intervju

Intervju med Jan Magne Gjerde – vinnar av Hjernekraftprisen 2017 for si formidling og aktualisering av bergkunst og arkeologi PDF
Astrid J. Nyland, Jan Magne Gjerde 191–204
Å kjempe for «OUV-ene»: intervju med Beate Strøm om Norges arbeid i verdensarvkomiteen PDF
Herdis Hølleland, Beate Strøm 205–214

Bokanmeldelse

Håkon Glørstad (red.): The Early Settlement of Northern Europe, Volumes 1–3 PDF
Arne Johan Nærøy 215–220
Ingrid Fuglestvedt: Rock Art and the Wild Mind – Visual Imagery in Mesolithic Northern Europe PDF
Heidrun Stebergløkken 221–224
Zanette T. Glørstad and Kjetil Loftsgarden (eds.): Viking-Age Transformations: Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia PDF
James Graham-Campbell 225–228
Karoline Kjesrud og Nanna Løkka (red.): Dronningen i vikingtid og middelalder PDF
Elna Siv Kristoffersen 229–232

Norsk arkeologisk selskap

Norsk Arkeologisk Selskaps tur til Bayern 18.–22. mai 2017 PDF
Svein Erling Lorås 233–238
Årsberetning og regnskap 2017 PDF
Norsk arkeologisk selskap (NAS) 239–248


ISSN: 2535-2660